Photo by Cookie the Pom on Unsplash

På den tiden trodde jeg løsningen var å lære seg å programmere, så jeg prøvde. Først litt HTML, bittelitt CSS, en liten runde innom ActionScript før jeg leste en bok om Java (av alle ting). Det har vært JavaScript og Ruby og Python og Magik og utforsking av alle mulige…

Photo by Eli Francis on Unsplash

Den blir liggende sammen med alle de andre interessante nettsidene du har tenkt å komme tilbake til. Alle de andre medium-artiklene som så halvveis interessante ut i feeden din. Facebookposten du har tenkt å svare på, lover. De tre nye brødristerne du vurderer opp mot hverandre. Den derre skikkelige gode…

Meg og hesten Kenny

Hver time på hesteryggen er full av alt fra intens frustrasjon til helt nydelig mestring. Noen ganger er vi helt samkjørte, andre ganger er det absolutt nada kontakt mellom meg og hesten jeg sitter på. De fleste gangene er vi en plass midt mellom.

Jo mer jeg rir, jo mer…

Photo by Sarah Kilian on Unsplash

Dette er et kjempebra tema. Vi er på en plass i historien der folk ser mindre til hverandre. Vi besøker hverandre mindre. Vi har mer hjemmekontor. Vi blir oppfordret til å holde oss unna arenaer der vi kan møte folk. Vi har fått beskjed om å ikke gi hverandre en…

Denne uken begynte jeg å studere igjen. 50%. Interaksjonsdesign og brukervennlighet. Eksamen i juni neste år. Jeg kan en del av stoffet før, men fy søren så lite jeg egentlig kan. Når alt kommer til alt.

Før første sesjon i går fikk jeg en telefon. “Nadia, jeg er vettskremt”. Vettskremt…

Photo by Daniel Cheung on Unsplash

Visste du det? At det neppe finnes et eneste menneske (eller vesen) på jorda uten kreativitet? En skulle kanskje ikke tro det, om man hører etter på hva folk vanligvis sier om kreativitet.

Her forleden så jeg en reklame om utstyr til bullet journals. «Alt du trenger er notatbok, penner…

Det hender jeg får spørsmål om hva som fikk meg til å bli så interessert i design. Om det er det å lage pene logoer og stilige reklameannonser som er greia. Eller kule brosjyrer og blader og skilt. Som om alt som er interessant innenfor design er sånt folk kan…

Photo by Aziz Acharki on Unsplash

“Hva brenner du for?” spør de. “Vi søker etter en som brenner for…” står det i stillingsannonser. “Hun brant lyset i begge ender” sier man, forklarende. “Han brant rett og slett ut”, sier man, medfølende.

Hver gang jeg leser en stillingsannonse som leter etter folk som brenner for faget sitt…

Nadia K Tokerud

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store