Nadia K Tokerud

Oct 10, 2020

6 min read
Photo by Sarah Kilian on Unsplash

Det er Verdensdagen For Psykisk Helse i dag. “Gratulerer”.

Internasjonalt er målet at vi skal ha mer investering i mental helse. Hjelp må være mer tilgjengelig for alle. Samme hvem du er, hvor du bor og hva forutsetningene dine er, må du ha tilgang på psykisk helsehjelp.

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.