Du kommer neppe til å lese denne saken

Du kommer til å åpne den i en ny fane, for så å la den bli liggende der til du enten lukker den, eller legger den til i en eller annen form for bokmerker.

Photo by Eli Francis on Unsplash

Vi ljuger til oss selv.

Konmari — “har du virkelig tenkt å lese/se/kjøpe denne?”-edition

  • 25 av tabbene er direkte relatert til teknikker og tips for å gjøre gode brukertester og andre former for brukerinnsikt.
  • 19 tabber handler om å jobbe i tverrfaglige team og forskjellige prosesser som kan gjøre prosessen fra idéskaping til ferdig utviklet og lansert produkt smidig. Inkludert artikler om hvordan man kan få UX til å fungere godt i agile-prosesser.
  • 13 tabber handler om navigasjon (og testing av dette). Kanskje ikke så rart, ettersom mye av det siste halvåret mitt har handlet om global navigasjon.
  • 13 tabber handler om universell utforming. Noe som burde være en selvfølge om man jobber med digitale tjenester i dag. Eller i det hele tatt ting som skal brukes av andre enn deg.
  • 10 tabber handler om forholdet mellom psykologi og design. Et spennende tema som jeg oppriktig talt mener flere bør interessere seg for.
  • 9 tabber var bøker. Noen av dem duplikater. Tre av dem gratis onlineversjoner av bøker jeg faktisk har lyst til å lese. Dette kan holde hardt.

For å runde av kan jeg by på et par nye tabs til deg:

God sommer!

--

--

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nadia K Tokerud

Rambo var ei jente, sa de da jeg ble født. Så ble jeg en designer.