385 Followers

385 Followers

 • Christian H. F. Kamhaug

  Christian H. F. Kamhaug

 • Øistein Sørensen

  Øistein Sørensen

  Working for Schibsted Payment in Oslo, Norway as a Senior Developer. Other places you find me: Instagram: sorenso, Snapchat: sorenso2, Blog: litt.no

 • Ole Henrik Golf

  Ole Henrik Golf

  Co-founder & consultant @Userlab. Passionate about sustainability, startups, education and the future of mankind. Facilitator & speaker @skapfhs.

 • Kåre Garnes

  Kåre Garnes

  Liker spontan humor, musikk som ikke bare underholder og folk med punk rock attitude. Prøver å få folk til å lage godt innhold på nett.

 • Beathe Due

  Beathe Due

  CEO Tøyen Startup Village AS, Associate Professor II at BI Norwegian Business School. We all live in webs of relationships Hannah Arendt

 • jessica watts

  jessica watts

  Hello, I am Jessica watts from Norway. I am a Graphics Designer. Love to do Photography, gardening, traveling etc. I like to buildup an online friendship.

 • Anja Schönhaug

  Anja Schönhaug

  Anvendelig type hos Netlife i Oslo. Opptatt av å jobbe smart og ta godt vare på hverandre.

 • Steinar Stupul

  Steinar Stupul

  Sosialliberalist og Venstremann med en bipolar politisk lidelse som radikal konservativ. Siviløkonom med hund. Dyslektisk fotograf.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store